Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари (БҲМС)

Ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикасида Концептуал асос ва 22 та БҲМС амалда ҳисобланади. Булар:

 • Молиявий ҳисоботни тайёрлаш ва тақдим этиш учун концептуал асос
 • 1-сонли БҲМС «Молиявий ҳисобот ва ҳисоб сиёсати»
 • 2-сонли БҲМС «Асосий хўжалик фаолиятидан тушган даромадлар»
 • 3-сонли БҲМС «Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот»
 • 4-сонли БҲМС «Товар-моддий захиралар»
 • 5-сонли БҲМС «Асосий воситалар»
 • 6-сонли БҲМС «Ижара ҳисоби»
 • 7-сонли БҲМС «Номоддий активлар»
 • 8-сонли БҲМС Консолидацияланган молиявий ҳисоботлар ва шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар»
 • 9-сонли БҲМС «Пул оқимлари тўғрисидаги ҳисобот»
 • 10-сонли БҲМС «Давлат субсидиялари ҳисоби ва давлат ёрдами бўйича очиб беришлар»
 • 11-сонли БҲМС «Илмий тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишланмаларига харажатлар»
 • 12-сонли БҲМС «Молиявий инвестициялар ҳисоби»
 • 14-сонли БҲМС «Хусусий капитал тўғрисида ҳисобот»
 • 15-сонли БҲМС «Бухгалтерия баланси»
 • 16-сонли БҲМС «Бухгалтерия баланси тузилган санадан кейинги хўжалик фаолиятининг назарда тутилмаган ҳолатлари ва юз берадиган ҳодисалари»
 • 17-сонли БҲМС «Капитал қурилишга оид пудрат шартномалари»
 • 19-сонли БҲМС «Инвентаризацияни ташкил этиш ва ўтказиш»
 • 20-сонли БҲМС «Кичик тадбиркорлик субъектлари томонидан бухгалтерия ҳисобини юритишнинг соддалаштирилган тартиби»
 • 21-сонли БҲМС «Хўжалик юритувчи субъектлар молиявий-хўжалик фаолиятининг бухгалтерия ҳисоби счётлари режаси ва уни қўллаш бўйича Йўриқнома»
 • 22-сонли БҲМС «Чет эл валютасида ифодаланган активлар ва мажбуриятларнинг ҳисоби»
 • 23-сонли БҲМС «Қайта ташкил этишни амалга оширишда молияивй ҳисоботни шакллантириш»
 • 24-сонли БҲМС «Қарзлар бўйича харажатлар ҳисоби»
 •  

  Обсуждение закрыто.