Ойлик архив Ноябрь, 2019

Асосий воситалар: Tан олиш

   Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти (5-сонли БҲМС) “Асосий воситалар”га асосан асосий воситаларнинг актив сифатида тан олиш мезонларини белгилаш ҳамда бухгалтерия ҳисобида акс эттириш пайтини аниқлаш муҳим ҳисобланади.   Авваламбор шуни таъкидлаш зарурки, бухгалтерия ҳисобида бирор бир ускунани, бинони, товар-моддий захирасини ёки ҳуқуқни актив сифатида тан олиш учун қуйидаги иккита мезонга жавоб бериши лозим: